Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN

Khải Hưng Land

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ
Địa chỉ: 207 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh
Hotline: 0943 737 549
Email: info@khaihungland.vn